Rozwój komunikacyjny

Nie mogę się doczekać, aż powiesz to najważniejsze słowo.

ORM, czyli opóźniony rozwój mowy

Nawet jeśli dziecko nie rozwija się "podręcznikowo", nie znaczy to, że ma to podłoże w poważnych zaburzeniach. Dotyczy to zwłaszcza nauki mowy, gdzie nawet półroczne opóźnienie względem tzw. norm nie musi wcale oznaczać niczego złego. Czy zatem jest ORM i kiedy powinien rodziców zaniepokoić?

Logopedzi wyróżniają dwa typy opóźnień rozwoju mowy ORM – NORM I SORM – i to właśnie im się dziś przyjrzymy.

NORM to inaczej niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy, czyli takie, którego powodów należy szukać w zaburzeniach rozwojowych a nie zakłóceniach procesu rozwojowego. Chodzi po prostu o to, że w przypadku NORM mamy do czynienia np. z upośledzeniem słuchu, upośledzeniem umysłowym czy zaburzeniami neurologicznymi. Opóźnienie takie dotyczy zarówno słownika czynnego, jak i biernego – innymi słowy dziecko nie tylko ma problem, by coś powiedzieć, ale także nie rozumie co się do niego mówi. Powstałe w wyniku NORM zmiany mogą mieć charakter przejściowy lub trwały, szybko ustępujący lub pogłębiający się, dlatego zawsze wymagają konsultacji ze specjalistami, w tym koniecznie z logopedą.

Czy zatem jest SORM? To nic innego, jak samoistny opóźniony rozwój mowy. Takie opóźnienie to normalna faza rozwoju, wynikająca z indywidualnego tempa i rytmu rozwoju dziecka. W miarę jak układ nerwowy dojrzewa, SORM ustępuje. Jak się objawia? Początkowy brak mowy występuje do 1,5 - 2 r. ż., a opóźnienie wyrównuje się ok. 4 -5 r.ż. Co ważne, malec ma sprawny słuch i jest sprawny intelektualnie, zna głoski a nawet sylaby, ale nie potrafi jeszcze złożyć ich w "całość". Takie opóźnienie występuje trzy razy częściej u chłopców niż u dziewczynek i nawet w 50% jest dziedziczne. SORM może także występować u niemowląt rehabilitowanych, które robią postępy w rozwoju ruchowym, ponieważ tak małe dziecko skupia się "na jednym" – gdy szkoli zdolności fizyczne, mowa musi chwilę "poczekać". Jak wspominaliśmy, SORM zazwyczaj wyrównuje się samoistnie, bez konieczności interwencji specjalisty, a dalszy rozwój mowy przebiega już bez zakłóceń.

Więcej artykułów na temat rozwoju dziecka znajdziesz na Enfamil.pl

powrót do listy artykułów