Rozwój komunikacyjny

Nie mogę się doczekać, aż powiesz to najważniejsze słowo.

Kiedy rodzice powinni wybrać się z dzieckiem do logopedy? Objawy i zaburzenia, które mogą niepokoić.

Rozwój mowy przebiega według pewnych norm rozwojowych, które stanowią dość ogólny schemat. Jeżeli Twoje dziecko nie zmieści się w nim co do joty, nie wpadaj w panikę. Tempo rozwoju mowy nie świadczy o ilorazie inteligencji, ale jest uwarunkowane genetycznie. Ważnym wskaźnikiem tego, czy warto rozważyć wizytę u logopedy jest to, jak dziecko wypada na tle grupy rówieśniczej, np. w żłobku lub przedszkolu. Poniżej opisujemy zaburzenia, które szczególnie powinny zwrócić uwagę rodziców.

Paradoksalnie, zaburzenia mowy i słuchu znacznie bardziej wykluczają ludzi z otoczenia niż zaburzenia wzroku. Dlatego nie lekceważ objawów, które mogłyby na nie wskazywać u Twojego dziecka. Odpowiednio wcześnie rozpoczęta terapia mowy u logopedy pomoże wyeliminować także wiele innych rozwojowych problemów. Oto objawy dziecięcych zaburzeń mowy, które zdecydowanie należy skonsultować z logopedą:

  • Maluch nie zwraca uwagi na źródło dźwięku, ani nie kieruje głowy w stronę osoby mówiącej. To może oznaczać zaburzenia słuchu. Oprócz zdrowotnych, może to mieć poważne konsekwencje społeczne. Dzieci uczą się przez naśladownictwo, a nie słysząc poprawnie, maluch nie będzie w stanie poprawnie powtórzyć dźwięków i jego mowa będzie bardzo kulała. W takim przypadku bezzwłocznie udaj się do logopedy, a pediatrę poproś o skierowanie na badanie słuchu.
  • U dziecka do 12 miesiąca życia niepokojące jest, gdy nie kieruje ono wzroku za twarzą rodzica, nie próbuje naśladować dźwięków wydawanych przez bliskich, zwłaszcza tych kierowanych do niego i powtarzanych często, jak pa-pa, rzadko gaworzy, za to często długo i jednostajnie płacze.
  • Dziecko do 24 miesiąca życia warto zaprowadzić kontrolnie do logopedy, jeżeli nie mówi najprostszych słów – mama, tata, daj, nie – ani nie potrafi pokazać prostych części ciała (rączka, nóżka, główka itp.) i dodatkowo nie patrzy na mówiącą osobę.
  • U dziecka do 36 miesiąca życia objawy, które należy skonsultować ze specjalistą to: bardzo niewyraźna mowa, zrozumiała jedynie dla najbliższych, brak umiejętności skonstruowania prostego, trzywyrazowego zdania, nieumiejętność nazwania prostych przedmiotów z jego bezpośredniego otoczenia, brak skupienia uwagi np. na czytanej książeczce lub opowiadanej historii.
  • U przedszkolaków niepokojące są: bardzo niewyraźna mowa, używanie krzyku i gestów zamiast niej, używanie wyłącznie bardzo prostych, pojedynczych słów, nieumiejętność zbudowania bardziej skomplikowanej 3-4 zdaniowej wypowiedzi, mocno utrudniony kontakt z rówieśnikami, agresja, a także często otwarta buzia i ślinienie się.
  • Oprócz powyższych, do konsultacji logopedycznej nadają się popularne zaburzenia mowy, jak seplenienie, jąkanie i nieprawidłowa wymowa głoski „r”.

Więcej artykułów na temat rozwoju dziecka znajdziesz na Enfamil.pl

powrót do listy artykułów