Rozwój komunikacyjny

Nie mogę się doczekać, aż powiesz to najważniejsze słowo.

Seplenienie. Czym jest, jak się objawia i jak się je leczy?

Seplenienie, przez logopedów nazywane sygmatyzmem, jest jednym z najczęstszych zaburzeń mowy u dzieci. Polega na nieprawidłowej artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, sz, cz, dż, ś, ź, ć, dź. Zaburzenie może dotyczyć wszystkich, kilku lub tylko jednej z powyższych głosek.

Seplenienie nie przebiega według jednego wzoru. Dziecko może opuszczać powyższe głoski w wyrazie, wcale ich nie wymawiać lub wymawiać je nieprawidłowo (zniekształcona artykulacja). I tak, np. zamiast „słoń” będzie mówiło łoń”, „pie” zamiast „pies” itd.

Może też zastępować te głoski, z którymi ma problem innymi, które wymawia prawidłowo. Najczęściej zastępowane są głoski szumiące, czyli sz, cz, ż, dż, głoskami syczącymi, czyli s, c, z, dz. Wtedy zamiast „szkoła” dziecko powie „skoła”. Głoski szumiące bywają także zastępowane głoskami ciszącymi (ś, ć, ź, dź) i wtedy zamiast „szafa” usłyszymy „śafa.

U dzieci najczęściej występuje sygmatyzm międzyzębowy. Przejawia się on wsuwaniem języka między zęby na środku lub z boku szczęki. Przyczyną tej wady u dzieci mogą być m.in.:

  • nieprawidłowa budowa narządów mowy (zbyt duży lub zbyt gruby język, krzywy zgryz, rozszczep podniebienia)
  • niska sprawność narządów mowy (zbyt wiotkie lub zbyt napięte mięśnie języka, mała sprawność warg)
  • zaburzenia słuchu, zwłaszcza jeśli występują w okresie rozwoju mowy
  • częste choroby górnych dróg oddechowych
  • naśladowanie nieprawidłowych wzorców wymowy, które mogą przejść w nawyk
  • zbyt długie karmienie dziecka smoczkiem i używanie nieprawidłowego smoczka, ssanie palca przez dziecko

Najlepszą terapię dla Twojego dziecka zaproponuje logopeda. Oceni on, które głoski w szczególności powinno ono ćwiczyć i jak intensywnie to robić. W większości przypadków terapia polega na ćwiczeniu elastyczności warg i języka (dotykanie językiem do nosa i brody, oblizywanie się itd.) oraz starannym powtarzaniu (często przed lustrem) indywidualnie dobranych wyrazów i zdań typu „Szczęśliwy Szczepan szuka w szufladzie kleszcza”.

Więcej artykułów na temat rozwoju dziecka znajdziesz na Enfamil.pl

powrót do listy artykułów